Văn hóa phi vật thể được vinh danh: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

08:45 29/01/2015

Nhiều năm nay, lần lượt các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc truyền khẩu ráo riết, làm hồ sơ gửi UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể của nhân loại. Việt Nam đã có 9 loại hình được công nhận và nằm trong danh sách UNESCO vinh danh trên bảng vàng. Và, sắp tới đây một loạt các loại hình nghệ thuật độc đáo khác của chúng ta cũng sắp được tôn vinh. Đây chẳng phải là một tín hiệu mừng hay sao?!

Ý kiến bạn đọc