Trung Quốc: Xây nhà trên những vùng đất bị nhiễm độc

19:15 25/06/2013

Một chuyên gia cao cấp ngành công nghiệp đã chỉ ra rằng, có rất nhiều khu vực bị ô nhiễm trên toàn Trung Quốc. Đất bị ô nhiễm gây nguy hiểm cho cơ thể con người một cách trực tiếp và gián tiếp. Các kênh gián tiếp là thông qua nước ngầm, nước trên bề mặt và không khí. Việc xây nhà ở trên những khu đất này có thể ví như đem sức khỏe của những người sống trong đó đem ra đánh cược!

Ý kiến bạn đọc