Trung Quốc và ô nhiễm ở Mỹ

15:40 03/03/2014

Theo một nghiên cứu mới trên tạp chí Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ, dù một vài khu vực tại Mỹ có tỉ lệ ô nhiễm thấp do những nơi này đã chuyển công đoạn sản xuất gia công sang Trung Quốc, nhưng một số nơi khác trên đất nước này lại có chất lượng không khí khá kém do hệ quả từ các sản phẩm của Trung Quốc phụ thuộc vào Mỹ.

Ý kiến bạn đọc