Tường Long, danh lam đệ nhất tháp

14:40 04/09/2019

Trong sách Phật giáo, tháp Tường Long là ngọn tháp đầu tiên được xây dựng ở nước ta khi các nhà tu hành Ấn Độ sang Việt Nam truyền đạo Phật. Còn theo sách “Đại Nam nhất thống chí” thì đây là ngọn tháp cao nhất so với các tháp khác như tháp Phổ Minh (Nam Định), Tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc), Tháp Bút (Bắc Ninh)...

Ý kiến bạn đọc