Văn miếu Nam Bộ - Dấu xưa còn đó

11:15 12/02/2016

Trong các triều đại trước, việc xây dựng Văn Thánh miếu hay Văn miếu là một định chế nhằm xác lập vị thế địa lý-văn Hóa-chính trị, tiếp nối truyền thống trọng sự học, xem "hiền tài là nguyên khí của quốc gia"…

Ý kiến bạn đọc