Văn hóa giao thông là cốt lõi đảm bảo an toàn giao thông

15:48 13/06/2020

Đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ và quá trình thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã thu được những kết quả khả quan khi người tham gia giao thông tuân thủ luật lệ tốt hơn, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo hơn trước. Nhưng, một thực tế là khi hết đợt kiểm soát, ý thức chấp hành dường như cũng chùng xuống.

Ý kiến bạn đọc