Viết về vụ án dễ hay khó?

08:56 10/02/2019

Từ trước đến nay, viết về một vụ án – đặc biệt là những chuyên án lớn mà lực lượng Công an khám phá thành công luôn luôn là một đề tài hấp dẫn và thu hút bạn đọc.

Ý kiến bạn đọc