Vừa học vừa phòng dịch: Chuyển đổi để thích nghi

21:15 15/09/2020

Để dạy, học trực tuyến thực sự trở thành một phương pháp giảng dạy hiệu quả và phổ biến, góp phần tạo sự chuyển đổi số trong ngành giáo dục, cần sự quyết tâm đổi mới từ nhà trường, giáo viên đến học sinh và phụ huynh. Bởi nếu chỉ dựa hoàn toàn vào công nghệ, chăm chăm áp dụng các phần mềm dạy học trực tuyến thì tự điều này không thể tạo nên sự thay đổi đột phá.

Ý kiến bạn đọc