Vượt qua số phận

15:00 08/06/2015

Sinh ra ai cũng mong muốn có một gia đình nguyên vẹn, có mẹ, có cha cùng đồng hành với mình trong mọi nẻo đường cuộc sống. Nhưng niềm ước mơ ấy, không phải bất cứ người con nào cũng có được. Có những gia đình bố mẹ vì những lý do nào đó, phải chia tay và trong những hoàn cảnh sống cụ thể, các con của họ chấp nhận thực tại để vươn lên, trở thành những người có vị trí và ảnh hưởng nhất định đối với xã hội.

Ý kiến bạn đọc