“Bài học lớn” ở một đơn vị Anh hùng

05:40 10/11/2010

Công an huyện Thanh Trì là một trong những đơn vị của Công an Hà Nội được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới. Ở đây, có một thứ được gọi là "bài học lớn" - thậm chí, bài học này còn được biên soạn thành sách và mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phải xem như "kim chỉ nam" cho mọi hành động của mình.

Ý kiến bạn đọc