Truyền kỳ về bạch mã:

Cao ngựa và những chiêu quảng cáo

17:35 12/10/2010

Hội Thú y Việt Nam đã từng cùng với Trại ngựa Bá Vân hợp tác bảo tồn, duy trì nòi giống, tỉ lệ đẻ của ngựa bạch chỉ khoảng 20-25% tổng số lượng ngựa cái sinh sản đủ thấy đây là việc không đơn giản chút nào. Hiện nay, Hội Thú y Việt Nam đang kết hợp với một cá nhân xây dựng một trại ngựa bạch lớn nhất Việt Nam với quy mô ngót trăm con tại xã Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội.

Ý kiến bạn đọc