Chuyện phiên dịch cho Bộ trưởng Thăng

17:05 19/11/2015

Ngọc luôn nhớ nằm lòng rằng phiên dịch viên là những chiếc bánh răng của bánh xe ngoại giao quốc tế. Bởi chỉ cần một sai sót nhỏ, có thể gây scandal. Tất nhiên bây giờ phải lạnh lùng trung thực khách quan khi truyền tải trực tiếp những lời của Bộ trưởng Thăng, nhưng Ngọc bộc bạch cùng tôi rằng từ trong sâu thẳm cụm từ quyền lợi của người Việt Nam, tính mạng người Việt Nam đã khiến cô xúc động!

Ý kiến bạn đọc