Đường tới địa ngục của Dung "Hà": Chết dưới họng súng giang hồ

14:45 28/07/2010

Dung “Hà” chết, một kết cục thê thảm cho cuộc đời của một trùm giang hồ đã từng leo lên đến nấc cuối cùng trong thang giá trị đen của thế giới ngầm. Người đàn bà ấy đã chọn đao búa làm phương tiện sống, chọn những cuộc thanh toán sát phạt bằng dao và súng để tranh giành lãnh địa trong giang hồ, kiếm tiền bất chính để rồi cuối cùng, đến lượt mình, đã phải chết dưới họng súng - cũng của giang hồ. Đó, lại chẳng phải là sự trả giá tất yếu hay sao?

Ý kiến bạn đọc