Hoang sơ miền Rú Chá

12:18 11/06/2019

Phá Tam Giang, phá Tam Giang!/ Gió hiu hiu sóng gợn mơ màng/ Trời vẫn xanh màu xanh cố cựu/ Mây trầm ngâm khói nước miên man”.

Ý kiến bạn đọc