Kể tiếp chuyện khó tin nhưng có thật ở Hải Lộc

14:45 27/12/2008

Gia đình bà Nguyễn Thị Sánh (thôn Y Vích) thuộc loại... nghèo nhất thôn. nhà bà thuộc diện giải phóng mặt bằng và được đền bù tất cả là 13,2 triệu đồng. Nhưng chưa kịp về đến nhà bà bị mấy cán bộ xã, thôn ra chặn lại "mời" về trụ sở thôn để nhân có số tiền đền bù ấy thì... đóng góp ủng hộ cho nhà chùa là... 10 triệu đồng???

Ý kiến bạn đọc