Kỳ 2: Mặt trái của nghề người mẫu: Đường lên sàn diễn…?

14:30 07/02/2009

Cùng một lúc, đại gia C, trùm mua bán đất đai cặp với cả hai "mẫu" là T. và H, mỗi "mẫu" đều được C. tặng cho một lô đất 200m2 và một xe Dyland. Cứ mỗi cuộc mây mưa, đại gia C. lại dùng máy quay video, quay lại. Mặc dù những thước phim ấy vẫn còn nằm trong vòng bí mật nhưng ai biết ngày sau sẽ ra sao nên dù muốn dù không, "mẫu" T, "mẫu" H. nhất mực đều nghe lời C. răm rắp.

Ý kiến bạn đọc