Làng rèn cổ vẫn vang tiếng bên sông

12:07 18/08/2020

Làng rèn ấy từng rèn vũ khí cho cách mạng, bao năm lửa nghề vẫn chưa tắt với những người mặn mòi với tay quai tay búa. Ở đó, có gia đình 5 đời làm nghề rèn. Sau những chênh vênh của nghề, giờ người ta đã biết đến Hồng Lư.

Ý kiến bạn đọc