Lời kể của một tử tù: Những ngày chờ..."dựa cột"?

15:15 02/05/2010

"Tôi xác định là tôi có tội, và bản án tử hình hoàn toàn thích đáng với những hậu quả mà tôi đã gây ra. Nhưng ngay trong giờ phút tuyệt vọng nhất ấy, trong tôi bỗng bừng lên một niềm tin, tin vào sự khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Tôi tin tôi sẽ được ân xá, sẽ thoát án tử hình" - Liên Khui Thìn kể.

Ý kiến bạn đọc