Một lần lạc vào không gian văn hóa Khmer Nam Bộ

09:45 15/10/2016

Đó là một không gian văn hóa đậm đặc chất Khmer, được lưu giữ qua hàng trăm năm, dưới nhiều hình thức. Với hơn 400 hiện vật trưng bày (tại Nhà trưng bày Văn hóa Khmer Sóc Trăng) là bằng chứng sống động về văn hóa đời sống, văn hóa lễ hội và văn hóa tôn giáo của cộng đồng dân tộc Khmer tại đây. Trong đó có những hiện vật được lưu giữ hàng trăm năm vẫn giữ nguyên giá trị nhân văn vốn có.

Ý kiến bạn đọc