Ngôn ngữ và tình yêu thời @

18:57 31/05/2007

Một trò tiêu khiển của mấy cậu choai choai 9x là lập “hat-trick” trong tình yêu. Có nghĩa là nếu cậu nào cưa đổ được 3 em một lúc, cùng lúc yêu 3 em thì sẽ được gọi là lập “hat-trick”.

Ý kiến bạn đọc