Chuyện về những người vớt xác

07:00 09/06/2015

Sài thành có những con người kỳ lạ, chẳng từ nan trong việc vớt xác trôi sông. Với những con người ấy, vớt xác không phải nghề của họ, càng không phải là công việc để họ đánh bóng tên tuổi, hay kiếm thêm thu nhập. Họ chấp nhận làm cái việc chẳng đặng đừng mà trăm người khi đề cập thì cả thảy đều lắc đầu, vì những tâm niệm bình dị mà cao quý: Cứ nghĩ người chết là người thân của mình, ai có người thân chết trong cái cảnh trôi lập lờ theo dòng chảy mà không xót không đau! Có ai gặp người thân của mình chết trong cái cảnh lạnh lẽo ấy mà đành lòng bỏ mặc!

Ý kiến bạn đọc