Nước Nga thời cấm vận

17:10 21/02/2015

Cuối tháng 10/2014, tác giả bài viết này được Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cử sang Liên bang Nga để trao đổi tình hình sáng tác văn học theo thỏa thuận mà Chủ tịch hai Hội Nhà văn Việt - Nga đã ký với nhau từ nhiều năm trước. Đi với tư cách Trưởng đoàn. Nói cho “oai” vậy, chứ đoàn chỉ có 4 người. Thật khéo sắp xếp, đầy đủ vùng miền, đa dạng lĩnh vực.

Ý kiến bạn đọc