Phận đá - Đời người

10:14 08/07/2020

Dưới bàn tay quai búa, những tảng đá nứt ra mang theo mồ hôi, nước mắt và cả máu của người phu chẻ đá. Ở đó, họ neo mình trên vách cao nhọc nhằn với cuộc mưu sinh.

Ý kiến bạn đọc