Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ!

“Tổ một cửa” của Công an TP Nam Định

13:30 25/12/2008

Với mục tiêu xuyên suốt là: "Cải cách về thủ tục, cải cách về thời gian, cải cách về tác phong, thái độ ứng xử có văn hóa, hết lòng phục vụ nhân dân", công tác cải cách hành chính ở Công an TP Nam Định, đặc biệt ở "tổ một cửa" đang được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ.

Ý kiến bạn đọc