Về xứ bốn ngàn

03:30 12/02/2011

Tốt nghiệp đại học, việc làm chưa có, tiền không, chỉ máu xê dịch là rất nhiều và thời gian thì thừa thãi, tôi dành gần trọn mùa hè theo gã bạn thân về xứ. Quê Hoài ở miệt U Minh Thượng, thuộc huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Rạch Chắc Băng chảy trước mặt nhà Hoài, xưa Nguyễn Bính thi sĩ từng lắc lư ba lá, vừa đập muỗi bồm bộp, vừa say rượu tít thò lò để cho ra những câu thơ tròng trành biết bao nhiêu tâm hồn con gái.

Ý kiến bạn đọc