Xuất ngoại làm "cái bang" sòng bài: Các ảo thuật gia “đi lơ”

13:55 05/10/2012

Dưới trướng đám "áo đen" là các "săn sóc viên". Mỗi sòng trang bị một kiểu sắc phục riêng cho lực lượng "săn sóc viên". Có sòng, "săn sóc viên" ăn mặc như nhân viên bảo vệ có đeo cầu vai, cũng có sòng ăn mặc như nhân viên lễ tân. "Săn sóc viên" chính là tai mắt của "áo đen".
>> Xuất ngoại làm “cái bang” sòng bài

Ý kiến bạn đọc