Ai cũng phải yêu nước

07:39 31/05/2005

Đang diễn ra hai quá trình song song: một mặt, toàn cầu hóa đang ngày càng lan rộng và trở thành xu thế phát triển chủ đạo không gì ngăn nổi, mặt khác, tinh thần ái quốc ở nhiều quốc gia đang bộc lộ mạnh mẽ hơn. "Không có gì quý hơn độc lập tự do" vẫn là tư tưởng chủ đạo trong cách hành xử trên trường quốc tế.

Ý kiến bạn đọc