Âm mưu thâm độc của Nguyễn Công Bằng và “đảng vì dân”

15:15 23/03/2010

Thất bại cay đắng, kể cả việc Nguyễn Công Bằng móc nối với Trương Minh Đức rồi phong cho gã này danh hiệu “ký giả”, đại diện “liên đảng Lạc Hồng” tại miền Tây Nam Bộ nhưng mới chỉ làm “đại diện” được vài hôm, Trương Minh Đức đã bị Cơ quan An ninh Việt Nam bắt, rồi ra tòa lĩnh án, Nguyễn Công Bằng vẫn không từ bỏ âm mưu chống phá đất nước.
>> Sự thật về Nguyễn Công Bằng và tổ chức phản động “đảng vì dân”

Ý kiến bạn đọc