Ấn - Pháp hợp tác hàng hải ở ấn Độ Dương

07:24 09/04/2020

Bất chấp những lo sợ ngày càng gia tăng về đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), Ấn Độ và Pháp đã tiến hành hoạt động tuần tra hàng hải chung ở Ấn Độ Dương. Đây là một chỉ dấu cho thấy New Delhi ngày càng sẵn sàng hơn trong việc tăng cường vai trò và củng cố năng lực của mình trong khu vực bằng cách hợp tác với lực lượng hải quân của những nước lớn ngoài khu vực song có cùng chí hướng.

Ý kiến bạn đọc