Anchorage “2 + 2”: Tín hiệu dò đường cho tương lai?

18:05 22/03/2021

Cuộc gặp cấp cao tại Anchorage lần này giữa hai phái đoàn cấp cao của Mỹ và Trung Quốc được cho là bước đi đầu tiên để giảm bớt sự thù địch và căng thẳng giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, Mỹ và Trung Quốc có cách định nghĩa khác nhau về cuộc gặp này. 

Ý kiến bạn đọc