Anh: Kế hoạch “Thế vận hội vì một hành tinh sạch”

15:27 07/12/2005

Riêng TVH London 2012 hy vọng bắc một nhịp cầu giữa nhận thức ngày càng tăng về các vấn đề môi trường và vai trò vận động “màu xanh sinh thái” cho TVH. Ban tổ chức mong rằng, khí thải có nhiều carbon và rác phát sinh từ một TVH sẽ không còn.

Ý kiến bạn đọc