Bạn đọc ANTG ủng hộ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

16:44 22/10/2007

Ủng hộ ông Nguyễn Công Sáu:

Ý kiến bạn đọc