Trung Quốc:

Bắt đầu triển khai công cuộc xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới

09:30 09/01/2007

Theo Tân Hoa xã, CCTV4, Nhân dân nhật báo, kể từ tháng 1/2007, Chính phủ Trung Quốc bắt đầu tiến hành một loạt biện pháp nhằm triển khai công cuộc xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới.

Ý kiến bạn đọc