Bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại BaLan: Thất bại được báo trước của anh em Kaczynski?

09:56 27/10/2007

Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Balan vào hôm 21/10 vừa qua xác định vai trò của người chiến thắng trong cuộc đối đầu gay gắt từ nhiều năm nay về quan điểm phát triển của Balan cũng như quan hệ đối ngoại của nước này  giữa đảng bảo thủ cầm quyền "Pháp luật và công lý" (LJP) của anh em nhà Kaczynski và đảng "Cương lĩnh công dân" (CP) của thủ lĩnh Donald Tusk.

Ý kiến bạn đọc