Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

15:40 22/09/2014

Trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết, Người nói về Đảng, tiếp theo là nói về ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN. Vấn đề cơ bản là nhắc nhở Đảng phải chăm lo lực lượng này "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".

Ý kiến bạn đọc