Chính sách bao vây cấm vận của Mỹ chống Cuba đã lỗi thời

15:05 19/08/2009

Ngày 1/1/2009, Cuba kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày cách mạng thành công lật đổ chế độ độc tài Batista do Mỹ hậu thuẫn. Cũng gần như trong suốt thời gian ấy, Cuba phải chịu đựng sự "cấm vận" theo cách gọi của Mỹ, chống một nước có chủ quyền tại vùng Caribê. Đúng hơn phải gọi đó là sự "bao vây", vì chính sách cấm vận của Mỹ cũng nhằm ngăn chặn cả các nước khác có quan hệ kinh tế, thương mại với Cuba.

Ý kiến bạn đọc