Chuyện nghỉ ngơi của Tổng thống V. Putin

07:38 23/05/2005

Đã lâu lắm rồi người ta không nghe thấy thông báo: "Tổng thống V.Putin đi nghỉ phép". Ngay cả khi ông V.Putin đến Sochi trên bờ Biển Đen, ông cũng không ngừng làm việc. Vậy ông làm gì khi xong công việc?

Ý kiến bạn đọc