Cư dân khối Liên Xô cũ lo ngại về thực trạng hiện nay

23:45 22/01/2010

Trường đại học Tổng hợp Nam California (Mỹ) vừa kết thúc một đề tài nghiên cứu chuyên sâu tại 13 nước cộng hòa thuộc Liên bang Xôviết trước đây, cho thấy sự bất mãn của đa phần dân chúng trước thực trạng đời sống bấp bênh và nạn tội phạm lộng hành.

Ý kiến bạn đọc