Du lịch cấy ghép mô tạng

08:00 04/05/2006

Theo báo cáo của các tổ chức phi chính phủ Amnesty International và Organs Watch, 10 nước trên thế giới đã có dịch vụ du lịch ghép tạng. Đó là Brazil, Bungari, Haiti, Ấn Độ, Mexico, Moldova, Mozambique, Pakistan, Paraguay, Peru, Rumani, El Salvador, Thổ Nhĩ Kỳ và hằng năm có hàng ngàn vụ ghép tạng trái phép cho các bệnh nhân giàu có.

Ý kiến bạn đọc