Khi chuyện ốc vít đặt lên bàn nghị sự

10:45 28/10/2014

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, nhiều đại biểu lo ngại về năng lực cạnh trạnh của doanh nghiệp thấp, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp phụ trợ.

Ý kiến bạn đọc