Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII: Sự lựa chọn sáng suốt của nhân dân

14:25 11/08/2011

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII vẫn đang diễn ra trong sự trông đợi và quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân cả nước. Lần lượt các vị trí lãnh đạo chủ chốt của đất nước đã được các đại biểu Quốc hội đại diện cho chí nguyện của nhân dân bầu ra bằng sự tin tưởng tuyệt đối với mong muốn đưa đất nước đi lên mạnh mẽ.

Ý kiến bạn đọc