LHQ: Chiến lược toàn cầu chống chủ nghĩa khủng bố

09:30 04/05/2006

Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan ngày 2/5 đã kêu gọi các nước thành viên thông qua chiến lược toàn cầu và đẩy nhanh soạn thảo Công ước chống chủ nghĩa khủng bố toàn diện.

Ý kiến bạn đọc