Miền Đông Ukraina: Tương lai bất định

20:35 06/11/2014

Cuộc bầu cử ở cả Ukraina và miền Đông nước này đã xong. Tuy nhiên, hy vọng hòa bình không thấy đâu mà chỉ thấy một sự bất ổn đang ngự trị.
>> Ukraina: Những diễn biến chính trị khó lường

Ý kiến bạn đọc