Nga: Thị trưởng thành phố Viễn Đông tham nhũng

11:00 10/03/2007

Lệnh bắt Thị trưởng thành phố Viễn Đông Vladimir Nikolayev đã được Tòa án quận Leninsky tại Vladivostok đưa ra ngày 8/3.

Ý kiến bạn đọc