Nhóm lợi dụng “Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu"…!

20:45 27/03/2009

Ban đầu khi thành lập, "Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu" đề ra mục tiêu nhằm "giúp cộng đồng người Việt hội nhập hài hòa vào xã hội đa văn hóa Úc"... Song "Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu" đã bị một số người lợi dụng vào mục đích lôi kéo, tập hợp những kẻ "cùng hội cùng thuyền" theo đuôi đám tàn quân khủng bố, lừa gạt tiền, quấy phá cuộc sống của cộng đồng người Việt ở Australia.

Ý kiến bạn đọc