Những sự kiện quốc tế nổi bật năm 2015

08:40 05/01/2016

Năm 2015 chứng kiến nhiều sự kiện quốc tế đặc biệt quan trọng trong chính trường thế giới. Đặc biệt bởi vì có những sự kiện bản lề làm thay đổi cơ bản cán cân giữa các cường quốc hoặc khiến cả một châu lục phải suy nghĩ, trăn trở hay mở ra một thời kỳ lịch sử mới cho một cộng đồng rộng lớn. Tất cả đều sẽ là những sự kiện chủ đạo chi phối thế giới trong cả năm sau và thậm chí xa hơn nữa.

Ý kiến bạn đọc