Pháp và chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

14:43 20/07/2020

Chiến lược của Pháp ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp tục khẳng định mối quan tâm của nước này vì cho rằng họ là một cường quốc có chủ quyền trong khu vực trên cơ sở các vùng lãnh thổ và dân số.

Ý kiến bạn đọc