Phát hành tiền 100USD mới với series 2006A

20:00 18/05/2011

Theo tin từ Văn phòng Cục Khắc và In tiền thuộc Bộ Ngân khố Mỹ, do loại tiền 100 USD với thiết kế mới (series 2009) không thể đưa ra lưu thông theo đúng kế hoạch dự kiến vào ngày 10/2/2011 bởi lý do lỗi kỹ thuật, nhằm đáp ứng đủ lượng cung tiền trên thị trường, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ phát hành thêm một loại 100 USD vẫn theo thiết kế hiện tại của loại có series 2006.

Ý kiến bạn đọc