Phát huy giá trị Tuyên ngôn Độc lập, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh

15:25 02/09/2015

Tròn 70 mùa thu trước tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất, người dân được làm chủ vận mệnh của mình và đất nước.

Ý kiến bạn đọc