Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi):

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CAND

16:10 14/11/2014

Với 7 Chương, 45 Điều quy định cụ thể nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân (CAND), Dự thảo Luật CAND (sửa đổi) sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Ý kiến bạn đọc